Czemu butle na gazy techniczne należy legalizować
Gazy techniczne są najczęściej przechowywane w specjalnych butlach. Zależnie od rodzaju gazu takie Butla spawalnicza, Butla butle 2,7 L będą miały różną wielkość i parametry wytrzymałościowe. Lecz z uwagi na duże ciśnienia jakie panują we wnętrzu bardzo ważne jest, żeby te elementy były zawsze w odpowiednim technicznym stanie. Z tego też powodu co określony okres czasu niezbędne jest wykonanie homologacji, która potwierdzi dalsze użytkowanie lub przeznaczy jednak butlę do zutylizowania. Homologacja taka wykonana być może wyłącznie przez specjalistów dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, i złożona jest z dwóch części. Na samym początku Butla butle 10 L zostanie dokładnie oglądnięta pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń i korozji. Jeśli nic nie zostanie wykryte, to później za pomocą specjalnego urządzenia wykonana zostanie ciśnieniowa próba. Pozytywny wynik badania powinien zostać umieszczony na butli, a właściciel otrzyma też niezbędne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.